فرم ها و آیین نامه های گروه علوم کامپیوتر

فرم های آموزشی

زیر پوشه
پوشه تعداد پوشه‌ها تعداد اسناد
سرفصل دروس کارشناسی علوم کامپیوتر 0 1
نمایش 1 نتیجه
اسناد
عنوان توضیح دانلود
فرم تعهد انصراف از تحصیل دانشجویان کارشناسی دانلود (76.4k)
سرفصل دروس کارشناسی ریاضیات و کاربردها دانلود (1,344.2k)
ریاضی کاربردی -گرایش آنالیز عددی بهینه سازی بازنگری 95 دانلود (11,622.6k)
سرفصل دروس دکتری هندسه و توپولوژی دانلود (1,531.3k)
سرفصل دروس دکتری کاربردی دانلود (1,529.8k)
سرفصل دروس دکتری جبر دانلود (1,530.7k)
سرفصل دروس دکتری آنالیز دانلود (1,530.7k)
سرفصل دروس کارشناسی ارشد هندسه و توپولوژی دانلود (685.5k)
سرفصل دروس کارشناسی ارشد جبر دانلود (2,747.5k)
سرفصل دروس کارشناسی ارشد آنالیز دانلود (2,560.6k)
فرم درخواست مجوز هم‎نیازی دانلود (205.5k)
فرم تسویه حساب ویژه دانشجویان تمام مقاطع تحصیلی دانلود (90.0k)
فرم حذف ترم دانلود (146.3k)
فرم انتقال دائم دانلود (334.0k)
فرم انتقال موقت (مهمان) دانلود (461.9k)
فرم تغییر رشته داخلی دانشگاه دانلود (303.0k)
فرم تقاضای تغییر رشته دانلود (440.4k)
فرم انصراف از تحصیل دانلود (87.3k)
فرم معافیت تحصیلی دانشجویان مشمول دانلود (86.8k)
فرم انتقال موقت(مهمان)- کارشناسی ارشد دانلود (76.1k)