دبیرخانه

نام و نام خانوادگی : خانم سکینه کریمی بیرگانی
مدرک تحصیلی: کارشناسی
شماره داخلی: 3700
شرح وظایف: ثبت نامه‎ های اداری