امور پژوهشی و تحصیلات تکمیلی

نام و نام خانوادگی : طاهره گودرزی

مدرک تحصیلی: دیپلم

شماره تماس: 3703

شرح وظایف:

تنظیم جلسات معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
تنظیم جلسات دفاع پایان نامه‎های دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری گروه‎های آموزشی
ارائه خدمات تحصیلات تکمیلی به دانشجویان جهت پیشنهاد عنوان پایان‎نامه و تعیین تاریخ دفاع
انجام امور پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
کارشناس RMS دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
انجام کلیه امور مربوط به گرنت (پژوهانه) اعضای هیأت علمی دانشکده
نامه‎نگاری در امور پژوهشی دانشکده با سازمان مرکزی،تحصیلات تکمیلی و مدیریت پژوهشی دانشگاه