کارکنان آموزش دانشکده

 

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

مسئولیت

 شماره تماس

 عکس

کریمه مسحنه

کارشناسی علوم اجتماعی

کارشناس آموزش و تحصیلات تکمیلی

 3712

 

معصومه زنگنه نژاد

کاردانی امور فرهنگی

کارشناس رشته  آمار و علوم کامپیوتر

 3714

 

زهرا سلطانی

کارشناسی ارشد زمین شناسی کارشناس رشته ریاضی

 3713

 

علی احمدی کرمی 

دیپلم گرافیک 

مسئول دبیرخانه و بایگانی آموزش 3713

 


 
 

وظایف اداره آموزش

- ثبت نام اولیه دانشجویان جدیدالورود

 - ثبت دروس نیمسال تحصیلی که از طرف گروه مربوطه ارسال می‌گردد.

 - ثبت انتخاب واحد کلیه دانشجویان طبق تقویم آموزشی

 - حذف و اضافه کلیه دانشجویان طبق تقویم آموزشی

 - حذف تک ‎درس کلیه دانشجویان طبق تقویم آموزشی تا مهلت قانونی

 - دریافت لیست حضور و غیاب و تحویل به گروه ‎ها

 - ارسال فرم ماده 3 آئین ‎نامه آموزشی برای دانشجویانی که در نیمسال جاری ثبت نام ننموده‎‎اند.

 - در اختیار نهادن فرم ‎های نقل و انتقال به دانشجویان که شامل فرم ‎های میهمانی موقت و انتقال دائم و تغییر رشته می‎باشد.

 - چک کردن کلاس ‎های درس در موعد مقرر

 - برگزاری امتحانات نیم ‎سال که شامل گرفتن لیست حضور و غیاب سرجلسه امتحان می‎باشد.

 - گرفتن لیست نمرات و ثبت آن در سیستم و ارسال به آموزش کل

 - ارسال نمرات هر نیم ‎سال به آموزش کل

 - ارسال مدارک فارغ ‎التحصیلی در هر نیمسال

 - گرفتن آمار دانشجویان فعال در هر نیمسال

 - ارسال نفرات اول تا سوم به دفتر استعدادهای درخشان در یک سال تحصیلی

 - ارسال نفرات اول تا سوم فارغ ‎التحصیل به دفتر استعدادهای درخشان.

 - ارسال نفرات اول تا سوم شبانه به دفتر آموزش‎های آزاد جهت دریافت تخفیف

 - ارسال نفر اول فارغ ‎التحصیل هر رشته به تفکیک جهت ارائه به سازمان سنجش

 - صدور گواهی اشتغال به تحصیل دانشجویان

 - اعلام دروس ارائه شده هر نیم‎سال در بردهای آموزشی

 - اعلام برنامه امتحانات پایان هر نیمسال در بردهای آموزشی - صدور برگ حذف ترم، مرخصی تحصیلی و حذف پزشکی در موعد مقرر
 - محاسبه بدهی دانشجویان نوبت دوم (شبانه)