معرفی مجله

مجله مدل سازی پیشرفته ریاضی، نشریه علمی-پژوهشی در زمینه علوم ریاضی (ریاضیات، آمار و علوم کامپیوتر) با دسترسی آزاد است که با مجوز شماره 105309/11/3/ 9 مورخ 15/12/ 1389 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به زبان فارسی منتشر می شود. مجله مدل سازی پیشرفته ریاضی این امکان را فراهم می سازد تا پژوهشگران ارجمند با انتقال آخرین یافته های خویش به تقویت پایه های علمی کشور بپردازند. این مجله مقاله های پژوهشی علوم ریاضی در همه زمینه های بنیادی، کاربردی و توسعه ای (مبتنی بر اصول ریاضیات و آمار) در حوزه های مختلف را به چاپ می رساند. مجله مدل سازی پیشرفته ریاضی در سال چهار نوبت به زبان فارسی (همراه با چکیده انگلیسی) به صورت فصلنامه از سوی دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر دانشگاه شهید چمران اهواز به چاپ می رسد. همچنین این مجله در نظر دارد که از سال 1401 یک شماره در سال به زبان انگلیسی (همراه با چکیده فارسی)  به چاپ برساند.

نشانی مجله‌ی مدل­ سازی پیشرفته ریاضی: 

دانشگاه شهید چمران اهواز-دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر- اهواز-ایران کدپستی 83151-61357
تلفن تماس: 33226664-061
پست الکترونیکی: jamm@scu.ac.ir

آدرس وب‎گاه:

 

 کارشناس مسئول مجله مدل‎سازی پیشرفته‎ ریاضی

نام و نام خانوادگی : صدیقه مومنی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد