دفتر ریاست

نام نام خانوادگی :خانم سکینه کریمی بیرگانی
مدرک تحصیلی: کارشناسی
شماره تماس: 33330040 (611)98+
شماره دورنگار: 33331041 (611) 98+  
شماره داخلی: 3700
شرح وظایف: پاسخ‎گویی به ارباب رجوع، تنظیم زمان ملاقات‎های رییس دانشکده