دفتر ریاست

نام نام خانوادگی :خانم سکینه کریمی بیرگانی
مدرک تحصیلی: کارشناسی
شماره تماس: 33226665 (611)98+
شماره دورنگار: 33226401 (611) 98+  
شماره داخلی:9203
شرح وظایف: پاسخ‎گویی به ارباب رجوع، تنظیم زمان ملاقات‎های رییس دانشکده