راهنمای تهیه مقالات

 

1- تعداد صفحه‌های مقاله (شامل متن و جدول‌ها و شکل‌ها و …) پس از صفحه‌بندی و آماده‌سازی برای چاپ، نباید بیش‌تر از 20 صفحه شود.

2- هر مقاله‌ی ارسالی باید دارای بخش‌های زیر باشد:

أ‌.    صفحه‌ی اوّل: عنوان کامل مقاله و نام نویسنده(گان) به فارسی (نام نویسنده‌ی عهده‌دار مکاتبات با علامت ستاره مشخص شود)؛ آخرین مدرک تحصیلی، مرتبه‌ی علمی، شغل و نام مؤسسه‌ی متناظر هر یک از نویسندگان به فارسی و انگلیسـی؛ نشانی کامل نویسنده‌(گان)، شامل نشانی پست عادی، پست الکترونیکی (e-mail )، شماره‌ی تلفن و دورنگار (Fax )؛ نام مؤسسه‌ی تأمین‌کننده‌ی مخارج مالی تحقیق یا تهیه‌ی مقاله (در صورت تمایل).

ب‌.  صفحه‌ی دوم: عنوان کامل مقاله به فارسی؛ چکیده‌ی فارسی (حداکثر ۲۰۰ کلمه)؛ واژگان کلیدی فارسی (حداکثر پنج واژه).

ت‌.  صفحه‌های بعدی: مقدمه؛ بدنه‌ی اصلی مقاله؛ بحث و نتیجه‌گیری؛ سپاس‌گزاری (در صورت لزوم)؛ توضیحات؛ مرجع‌ها؛ پیوست‌ها.

ث‌.  برای هر مقاله‌، ارسال چکیده‌ی به‌زبان انگلیسی (حداکثر ۲۰۰ کلمه) الزامی است. لازم است اهمّ نتایج و شیوه‌ی انجام کار در این چکیده مطرح شود.

3- بخش‌ها و زیربخش‌های مختلف مقاله باید شماره‌گذاری شوند. نخستین بخش باید با شماره‌ی ۱ مشخص شـود. زیربخش‌های بخش ۱ (به‌عنـوان مثال)، به‌ترتیب باید به‌صورت ۱-۱، 1-2، 1-3، و … شماره‌گذاری شوند.

4- شماره‌های جدول‌ها، شکل‌ها، فرمول‌ها، قضیه‌ها، مثال‌ها، توضیحات، و نظایر آن‌ها باید به‌طور پیاپی از آغاز تا پایان مقاله ادامه یابند و نباید وابسته به شماره‌ی بخشِ مربوط باشند.

5- شماره‌ی فرمول‌ها باید در سمت راست صفحه درج شود.

6- از درج پانوشت (پاورقی) باید خودداری شود. توضیحات ضروری باید پس از شماره‌گذاری در متن، به‌صورت یک ‎جا در انتهای مقاله (پیش از فهرست مرجع‌ها) بیایند.

7- جدول‌ها و شکل‌ها، در صورتی که نیازی به وجودشان باشد، باید در همان بخشی بیایند که به آن‌ها ارجاع داده شده است. عنوان جدول‌ها باید در بالای آن‌ها، و عنوان شکل‌ها در پایین آن‌ها ذکر شود و کاملاً گویا باشد. شماره‌گذاری و ذکر منبع و واحد سنجش الزامی است.

8- اعداد در سراسر متن و فرمول‌ها باید فارسی باشند. همین شیوه در مورد جدول‌ها نیز باید تا حد امکان رعایت شود.

9- ارجاع در متن، براساس شماره (به عنوان مثال [1]) و به¬ترتیب قرار گرفتن در متن خواهد بود. مرجع‌ها باید در انتهای مقاله، به ترتیب شماره ارجاعی در متن فهرست شوند.

10- نحوه‌ی نگارش مشخصات مرجع‌ها در انتهای مقاله، طبق نمونه‌های زیر است:

أ‌.    ایران‌پناه، نصرالله؛ پاشا، عین‌الله (۱۳۷۶). آشنایی با الگوریتم بوت‌استرپ. اندیشه‌ی آماری، دوره‌ی ۲، شماره‌ی ۱، صص ۳۳-۴۶.

ب‌.    اردشیر، محمد (1383). منطق ریاضی، انتشارات هرمس، تهران.

ت‌.    بهبودیان، جواد (۱۳۷۰). آمار ریاضی. انتشارات امیرکبیر، تهران.

ث‌.    بیچی، جان (1382). دروس مقدماتی حلقه ها و مدول ها، ترجمه احمد حقانی، انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان.

Lauritzen, S.L. and Wermuth, N. (1989). Graphical models for associations between variables, some of which are qualitative and some quantitative, Annals of Statistics, 17, 31–57 

Cox, D.R. and Wermuth, N. (1996). Multivariate dependencies, London: Chapman and Hall

Murphy, R. B. (1951). On tests for outlying observations. Ph.D. thesis, Princeton University, Princeton, NJ

11- مجلّه در رد یا قبول مقاله‌ها، و نیز در ویرایش ادبی مقاله‌های پذیرفته‌شده آزاد است. در مورد مقاله‌های پذیرفته‌شده، رسم‌الخط مورد قبول مجله اِعمال خواهد شد.

12- معیار واژه‌گزینی اصطلاحات آماری مجلّه، کتاب «واژه‌ها و اصطلاحات آماری (ویرایش سوم)» است که از سوی پژوهشکده‌ی آمار به چاپ رسیده است و در آغازه‌ی وب‌گاه پژوهشکده‌ی آمار (http://www.srtc.ac.ir ) نیز با عنوان «واژه‌نامه‌ی آمار» قرار دارد. معیار واژه گزینی اصطلاحات ریاضی مجلّه نیز واژه نامه انجمن ریاضی ایران خواهد بود.

13- ارسال و واگذاری مقاله

14- ارسال مقاله به‌معنای تضمین اصیل بودن و تکراری نبودن پژوهش مربوط از سوی نویسنده(گان)، و نیز تضمین آن است که مقاله برای انتشار در هیچ مجلّه‌ی دیگری ارسال نشده، و مجوّز کتبی و رسمی حق نشر (Copyright ) برای همه‌ی مواردی که نقل شده (اعم از متن، داده، تصویر، و …) دریافت گردیده و موجود است.

15- مسئولیت صحت و سقم مطالب مقاله بر عهده‌ی نویسنده(گان) است.