رئیس دانشکده

 
 
 
 
 
 
 
 
نام و نام خانوادگی : غلامعلی پرهام
مدرک تحصیلی :  دکتری آمار(آمار ریاضی)
آدرس پست الکترونیک: parham_g@scu.ac.ir
 شماره تماس: 33226665 (061) 
صفحه شخصی: https://maths.scu.ac.ir/~parham