کارکنان کتابخانه

 فاطمه سبزی‎زاده  فرزانه نریموسایی 
 


مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‎شناسی
شماره تماس: 3707


مدرک تحصیلی: دیپلم
شماره تماس: 3707
 
 شرح وظایف
- ثبت و سفارش کتب جدید
- فهرست‎نویسی کتب، پایان‎نامه و منابع الکترونیکی
- امانت کتب
- فایل کتب برگشتی
- وجین
- سیاهه برداری از کتب وجینی و خارج کردن اطلاعات از کامپیوتر و امحا کردن.
- قفسه‎خوانی و مرتب کردن به منظور لیست برداری از کتب مفقود شده و قرار گرفتن در جای خود
- خریداری مجموعه کتاب‎های دیجیتابی تخصصی 
- بالابردن سواد اطلاعاتی دانشجویان جهت جستجوی منابع کتابخانه‎ای و پایگاه‎ اطلاعاتی 
- همکاری بین کتابخانه‎ای جهت تعامل دوسویه با کتابخانه‎هایی که همپوشانی موضوعی دارند.
- خرید کتابهای جدید مورد نیاز اعضای هیأت علمی و دانشجویان