راهنمای پایان نامه دانشجویان تحصیلات تکمیلی

تغییر اساسی  که در این قالب ایجاد شده است این است که قالب  برای پروژه‌ی دوره‌ی کارشناسی و گرایش کاربردی و محض در مقاطع دکترا و گرایش‌های  کاربردی و محض کارشناسی ارشد نیز بسط  داده شده است. با وارد کردن اصطلاح مربوط به هر  مقطع در قسمت معرفی کلاس در فایل  main-file.tex تمام تغییرات به طور خودکار اعمال می‌شوند.

اگر قصد نوشتن رساله در گرایش محض را دارید، در فایل ذکر شده ، به جای pmsc، کلمهpphd را قرار دهید.

اگر قصد نوشتن رساله در گرایش کاربردی را دارید، در فایل ذکر شده، به جای pmsc، کلمهaphd را قرار دهید.

اگر قصد نوشتن پایان‌نامه در گرایش محض را دارید، در فایل ذکر شده،  pmsc را تغییر ندهید.

اگر قصد نوشتن پایان‌نامه در گرایش کاربردی را دارید،  فایل ذکر شده، به جای pmsc، کلمهamsc را قرار دهید.

چنانچه قصد نوشتن پروژه‌ی دوره‌ی کارشناسی را دارید به جای pmsc  ، کلمه‌ی bsc را قرار دهید. 

نمونه‌ی پیش‌فرض به صورت زیر است:

\documentclass[a۴paper,۱۲pt,openany,oneside, pmsc]{VThesis}

این قالب سازگار با آخرین نسخه از تکلایو ۲۰۱۹ می‌باشد.

برای استفاده ابتدا از حالت فشرده خارج کنید و سپس یک نسخه از آن را در جایی ذخیره کنید و در نسخه‌ای دیگر شروع به تعییرات کنید.

برای دانلود قالب پایان نامه اینجا کلیک کنید.