سوالات متداول

 
چه افرادی می توانند عضو کتابخانه شوند؟

همه دانشجویان دانشکده بصورت خودکار، اساتید و کارمندان دانشگاه شهید چمران که عضو کتابخانه مرکزی دانشگاه باشند.

چگونه می توان عضو کتابخانه شد؟

همه دانشجویان بصورت خودکار عضو کتابخانه می باشند و نیازی به ثبت نام ندارند. اساتید و کارمندان از طریق پر کردن فرم درخواست عضویت در کتابخانه مرکزی دانشگاه

آیا امکان عضویت در این کتابخانه برای دانشجویان سایر دانشگاه ها امکان پذیر است؟

عضویت به صورت فردی امکان پذیر نمی باشد.

چگونه می توان منبع (کتاب، پایان نامه و ...) مورد نیاز خود را جستجو کرد؟

از طریق منوی جستجو در سایت کتابخانه »»» جستجوی پایان نامه ها در بخش منابع دیجیتالی

آیا امکان دسترسی به فهرست رایانه ای کتابخانه از خارج دانشگاه وجود دارد؟

بله از طریق مراجعه به سایت کتابخانه مرکزی قسمت جستجوی منابع

هزینه دیرکرد کتاب به چه صورت است؟

به ازای هر روز دیرکرد 1000 ریال باید پرداخت شود

چگونگی مهلت امانت یک کتاب را میشود تمدید کرد؟

تمدید کتاب امانت داده شده از طریق سایت elib.scu.ac.ir امکان پذیر است. پس از ورود به سایت در  بخش کتابخانه شخصی، قسمت مدارک در دست امانت درخواست تمدید داده و سپس مطمئن شوید که درخواست شما توسط کتابخانه تایید شده است.

چه تعداد کتاب می توان امانت برد؟

دانشجویان کارشناسی 3 جلد کتاب، کارشناسی ارشد 5 جلد کتاب، دانشجویان دکتری 10 جلد کتاب، اعضا هیات علمی 15کتاب