اعضای هیات علمی

محمدعلی سیاوشی

محمدعلی سیاوشی

محمدعلی سیاوشی     (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 061-33331047
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
کوثر غفله مرمضی تعمیم فضاهای موضعاً فشرده دکتری
فرناز فرخ پی مطالعه ی فضاهای نزدیک به فشرده از طریق مجموعه های پیش باز کارشناسی ارشد
نادیا البوعلی توپولوژی‌های تعمیم یافته‌ی به وجود آمده از نگاشت‌ها کارشناسی ارشد 1399/12/14
باسردویی-بهاره درباره اثبات های نادرست با ظاهر درست در ریاضی و استفاده از آن در آموزش ریاضی دکتری
الناز بهادری بیرگانی S-پیرافشردگی در فضاهای توپولوژیک ایده‌آلی کارشناسی ارشد 1401/07/30
فاطمه بوعذار فضاهای زیرماکسیمال تعمیم یافته و مطالعه ی توپولوژیهای تعمیم یافته ی شدیداً ناهمبند کارشناسی ارشد 1396/11/30
سوسن دریس مفرد p-فضاها وحلقه های میانی توابع پیوسته کارشناسی ارشد 1399/12/02
فاطمه دلاوی اصول جدید نرمال بودن و تقسیم‌بندی‌های آن کارشناسی ارشد 1401/07/30
مرتضی دیناروندی قراردادن یک تابع Y-پیوسته در میان دو تابع حقیقی قابل مقایسه کارشناسی ارشد 1398/06/30
کبری رسول پور فضاهایی که در آنها زیرمجموعه های فشرده بسته‌اند و مشبکه‌ی T1-توپولوژی ها روی یک مجموعه کارشناسی ارشد 1395/06/21
مصطفی عامری معرفی و شناسایی k ـ فضاهای قوی کارشناسی ارشد 1398/06/31
لیلا عسکری نگاشتهای ZA وℑ Aدر حلقه های میانی (C(X کارشناسی ارشد 1399/06/01
فریماه فرخ پی بررسی ویژگی جمعی-منظم در حلقه توابع پیوسته دکتری 1401/07/27
فاطمه قنواتی شناسایی و بررسی فضاهای قویاً فشرده کارشناسی ارشد 1396/06/25
مهدی مال اله تاثیر جبری کردن ریاضی در آموزش ریاضی مدارس کارشناسی ارشد 1399/12/10
مژگان مراد نژادی فضاهای نزدیک به پیرافشرده‌ی شمارا کارشناسی ارشد 1396/06/27
مریم هدایتی فضاهای قویاً فشرده و قویاً لیندلف کارشناسی ارشد 1395/06/29
شماره تماس: 061-33331047
پست الکترونیکی: