فرم های آموزشی

« بازگشت

سرفصل دروس کارشناسی علوم کامپیوتر

اسناد
عنوان توضیح دانلود
سرفصل دروس کارشناسی علوم کامپیوتر دانلود (3,141.3k)

شرایط استفاده از فرم‎های آموزشی

 
ردیف  نام فرم  توضیحات
 1 انتقال موقت  در مواردی که دانشجو بطور موقت ناگزیر به تغییر محل تحصیل خود باشد می تواند با موافقت دانشگاههای مبداء و مقصد بعنوان دانشجوی مهمان بطور موقت برای مدت معین محل تحصیل خود را تغییر دهد، که در اینصورت مانند دانشجویان شبانه ملزم به پرداخت شهریه ثابت و متغیر می باشند. تبصره: دانشجوی مهمان تکدرس فقط ملزم به پرداخت  شهریه متغیر می باشد. 
 2 تغییر رشته داخلی  دانشجوی مقطع کارشناسی در طول دوران تحصیل با داشتن شرایط ذیل و موافقت گروه آموزشی ذیربط می تواند از یک رشته به رشته دیگر در یک گروه آموزشی و همان دانشگاه تغییر رشته دهد: ادامه تحصیل متقاضی در رشته قبلی از نظر مقررات آموزشی بلامانع باشد. نمره آزمون ورودی متقاضی از نمره آزمون پایین ترین فرد پذیرفته شده در سهمیه و رشته مورد تقاضا در همان سال کمتر نباشد. یک نیمسال در رشته قبلی تحصیل کرده باشد. سنوات تحصیل در رشته جدید را داشته باشد. 
مجوز هم نیازی  دانشجو می تواند در صورت ثبت نکردن نمره قبولی در درسی فقط یک بار در طول تحصیل، درس و  پیش درس را بصورت هم نیاز انتخاب نماید. لازم بذکر است ترم آخر نیز در صورت داشتن دروس هم نیاز و عدم تداخل ساعت کلاسی و امتحانی انتخاب آنها بلامانع است. 
 4 حذف ترم  در شرایط خاص حذف ترم دروس یک نیمسال تحصیلی با درخواست کتبی دانشجو و تائید شورای آموزشی دانشگاه تا قبل از پایان نیمسال تحصیلی و با احتساب در سنوات تحصیلی امکان پذیر است. 
ترم تابستانی  دانشجو می تواند جهت دریافت فرم ترم تابستانه به آموزش دانشکده مراجعه نماید. تعداد واحدهایی که دانشجو می تواند در ترم تابستانه بگذراند 6 واحد می باشد ولی فقط در شرایط خاص که دانشجو با گذراندن حداکثر 8 واحد درسی فارغ التحصیل می گردد. با تائید مدیر گروه می تواند واحدهای مذکور را در دوره تابستانه اخذ نماید. 
 6 انصراف از تحصیل  دانشجوی متقاضی انصراف از تحصیل باید درخواست خود را شخصا و بصورت کتبی به اداره آموزشی دانشگاه تسلیم نماید. دانشجو مجاز است فقط برای یکبار و تا دو ماه از تاریخ ارائه درخواست، تقاضای انصراف خود را پس بگیرد در غیر اینصورت پس از انقضای این مهلت حکم انصراف از تحصیل وی صادر می شود. تبصره: ثبت نام نکردن دانشجو در هر نیمسال تحصیلی، انصراف از تحصیل محسوب می شود. تصمیم گیری در مورد بازگشت به تحصیل دانشجوی منصرف از تحصیل به عهده شورای آموزشی دانشگاه است. 
 7 حذف درس (حذف پزشکی)    اگر دانشجو در زمان برگزاری امتحان درس، بیمار گردد و تصمیم به حذف پزشکی آن درس را داشته باشد حق شرکت در جلسه امتحان را ندارد و باید ظرف مدت 48 ساعت پس از تاریخ آن امتحان گواهی پزشکی خود را با تائید پزشک متخصص تحویل آموزش دهد. دانشجو در طول مدت تحصیل در مقطع کارشناسی دوبار حق استفاده از حذف پزشکی درس را دارد. دانشجو می تواند با رعایت سنوات مجاز تحصیل، در دوره کارشناسی پیوسته حداکثر دو نیمسال از مرخصی تحصیلی استفاده کند و دو هفته قبل از انتخاب واحد اقدام نماید. تبصره1: مدت مجاز مرخصی زایمان، دو نیمسال تحصیلی و بدون احتساب که سنوات تحصیل است. تبصره 2:مدت مجاز مرخصی پزشکی، در صورت تائید پزشک معتمد دانشگاه و شورای آموزشی، حداکثر دو نیمسال تحصیلی و بدون احتساب در سنوات تحصیلی است.