اعضای هیات علمی

مهرداد نامداری

مهرداد نامداری

مهرداد نامداری    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 061-33331047
پست الکترونیکی: 

زمینه‌های مورد علاقه:

توپولوژی عمومی، جبر جابجایی، حلقه توابع پیوسته

فعالیت های اجراییجوایزطرح های بنیادیکتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)طرح های بنیادیشماره تماس: 061-33331047
پست الکترونیکی: