اعضای هیات علمی

رستم محمدیان

رستم محمدیان

رستم محمدیان    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 0611-3331047
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
فروزان بزرگی نیا بررسی قویا K-فضاها کارشناسی ارشد 1402/07/26
علی سعیدی بررسی فضاهایی که همه نقاط آنها به جز تعداد متناهی، دارای یک ویژگی معین هستند دکتری
علی عادل زاده  بررسی برخی از ویژگی‌های حلقه‌های توابع پیوسته‌ِ موضعاٌ ثابت دکتری 1402/07/26
فاطمه لیاقتی راد بررسی pr- ایده‌آل های یکنواخت در حلقه های جابجایی کارشناسی ارشد
جهانبخش اورک تائید تاثیر طرحواره های ذهنی بر بدفهمی های عبارتهای جبری دانش آموزان پسر پایه هفتم دروه اول متوسطه شهرستان ایذه در سال تحصیلی 99-98 کارشناسی ارشد 1399/06/02
سیده ساغر پاسایی مطالعه ای تاریخی بر مفاهیم بینهایت، دنباله و سری و استفاده از آن در آموزش ریاضی کارشناسی ارشد 1394/09/18
عاطفه پورعباس حلقه ی توابع پیوسته با پشتیبان فشرده کارشناسی ارشد 1394/12/24
مهسا جهانگیری Z-ایده‌آل‌های از مرتبه بالاتر در حلقه‌های تعویض‌پذیر کارشناسی ارشد
حمید حسن پور برخی از توپولوژی های ماکسیمالی کهQHC هستند. کارشناسی ارشد
نوال حمدی ایدآل ها در حلقه‌های میانی توابع پیوسته میدان مرتب‌مقدار. کارشناسی ارشد 1400/08/30
رسول خیری کوهانستانی μ- جداسازی ها در فضاهای توپولوژیک تعمیم یافته کارشناسی ارشد 1390/04/04
سمانه زایری شناسایی توپولوژیکی ویژگی های حلقه های توسیعی کارشناسی ارشد 1399/12/11
فواد عبیداوی نقاط تنها و تقلیل یافتگی کارشناسی ارشد 1396/11/20
صادق عسکراوی فضاهای r- فشرده ی حقیقی کارشناسی ارشد 1395/08/12
ایمان عظیمی فر یک مطالعه ی تاریخی درباره لگاریتم و فعالیت‏های موثر بر آموزش آن کارشناسی ارشد 1394/11/03
نرگس علیپور حاصلضرب توپولوژی های تعمیم یافته کارشناسی ارشد 1391/09/01
زهرا فاطمی نیا پالایه های متمم صفر مجموعه های فضای X کارشناسی ارشد 1398/04/16
رودابه قزل باش ترک قشقایی همبندی در فضاهای یکنوا کارشناسی ارشد 1396/03/10
حجت الله نجفیان بررسی شباهت‌ها و اختلاف‌های حلقه C(X) با زیرحلقه شمارا تابعی آن به عنوان حلقه‌های توپولوژیک دکتری 1401/06/29
زینب نیروزی ترکیب حلقه های موضعی ومنظم فون نویمان کارشناسی ارشد 1395/02/15
مرضیه نظری پرچستان حلقه‌های نیم پاک و حلقه‌های توابع پیوسته کارشناسی ارشد 1400/11/20
شماره تماس: 0611-3331047
پست الکترونیکی: