برگزاری نخستین کنفرانس بین‌المللی «ریاضیات و کاربردهای آن»

برگزاری نخستین کنفرانس بین‌المللی «ریاضیات و کاربردهای آن»


برگزاری نخستین کنفرانس بین‌المللی «ریاضیات و کاربردهای آن»

 

 

 

نخستین کنفرانس بین‌المللی ریاضیات و کاربردهای آن در دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار می‌شود.

زمان: چهارشنبه و پنج شنبه، ۲۰ و۲۱ مردادماه ۱۴۰۰

برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی

/intconfmath1.scu.ac.ir/en

مراجعه نمایید.