اطلاعیه ثبت نام وام های صندوق رفاه دانشجویان در نیم سال اول 1402-1401

اطلاعیه ثبت نام وام های صندوق رفاه دانشجویان در نیم سال اول 1402-1401


اطلاعیه ثبت نام وام های صندوق رفاه دانشجویان در نیم سال اول 1402-1401

 

  برای مشاهده اطلاعیه ثبت نام وام های صندوق رفاه دانشجویان در نیم سال اول 1402-1401 به انضمام جدول   نوع و زمانبندی وام ها اینجا کلیک کنید.

  اطلاعیه ثبت نام

  جدول مبالغ وام 

  جدول نوع وام و زمان بندی