Asset Publisher

Return to Full Page

19224

19224


نام: عبدالرحمن                           نام خانوادگی: راسخ

تاریخ تولد: 1337                          محل تولد: اهواز-ایران

وضعیت تأهل: متأهل دارای سه فرزند

گروه: آمار                                 مرتبه علمی: استاد

تحصیلات

 

مقطع

محّل تحصیل

رشته

تاریخ

دیپلم

دبیرستان دکتر فاطمی اهواز

ریاضی

1355

کارشناسی

دانشگاه شهید چمران

آمار و کامپیوتر

1362

کارشناسی ارشد

دانشگاه شیراز

آمار

1366

دکترا

دانشگاه شفیلد انگلستان

آمار

1375

 

عضویت در مجامع علمی:

      انجمن آمار انگلستان

       انجمن برنولی برای آمار ریاضی 

       انجمن آمار ایران

 

عضویت در هیأت تحریریه مجلات علمی:

     مجله علوم دانشگاه شهید چمران 

      مجلة آماری ندا وابسته به انجمن آمار ایران 

      مجله اندیشه آماری

      همکاری با Mathematical Review وابسته به انجمن ریاضی آمریکا

     عضو هیئت مدیره انجمن آمار ایران

سوابق اجرایی:

    ریاست کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید چمران 1368-1371

     ریاست مرکز محاسبات دانشگاه شهید چمران 1377-1378

     سردبیر مجله علوم دانشگاه شهید چمران 1385-1386

     مدیر گروه آمار 1385 -1387
     مدیر گروه آمار 1389- ادامه دارد
     سردبیر مجله علمی پژوهشی مدلسازی پیشرفته ریاضی