يکشنبه, 6 خرداد 1397
رو عنوان : از سوی دکتر محمد فرهادی، وزیر علوم تحقیقات و فناوری صورت گرفت:
عنوان : انتصاب اعضای هیئت ممیزه دانشگاه

در احکامی از سوی دکتر محمد فرهادی، وزیر علوم تحقیقات و فناوری 16 عضو هیئت‌علمی دانشگاه شهید چمران اهواز به عنوان اعضای هیئت ممیزه این دانشگاه منصوب شدند.


به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید چمران اهواز، دکتر امید علی شهنی کرم زاده از گروه ریاضی، دکتر احمد لندی از گروه خاک‌شناسی، دکتر ناهید پوررضا از گروه شیمی تجزیه، دکتر مسعود قربان پور از گروه میکروبیولوژی، دکتر علیرضا جلیلی فر از گروه آموزش زبان انگلیسی، دکتر نصراله کلانتری از گروه زمین‌شناسی، دکتر فریده عصاره از گروه کتابداری، دکتر سید محمود کاشفی پور دزفولی از گروه آبیاری(مدل‌سازی)، دکتر خلیل رنجبر از گروه مهندسی مواد-متالوژی فیزیکی، دکتر مجید نبی پور از گروه علوم زراعی- فیزیولوژی گیاهان زراعی، دکتر ایرج کاظمی نژاد از گروه فیزیک حالت جامد، دکتر محمود آبدانان مهدی زاده از گروه زبان و ادبیات عرب، دکتر سید قدرت اله سیف السادات از گروه مهندسی برق قدرت، دکتر پژمان محمدی از گروه حقوق خصوصی، دکتر صالح اسماعیل‌زاده گروه پاتولوژی و دکتر عبدالحمید حبیبی از گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی- فیزیولوژی ورزشی به مدت دو سال به عنوان اعضای هیئت ممیزه دانشگاه منصوب شدند.بازگشت           چاپ چاپ         

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8