کارکنان

نام و نام خانوادگی: فریماه بهاری‎زاده
مسئولیت: منشی گروه ریاضی
مدرک تحصیلی:
شماره داخلی: 3730
شماره تماس: 33331047-061
شرح وظایف: پاسخ‎گویی به ارباب رجوع، تدوین نامه‎ها و صورتجلسات گروه، اعلام اطلاعیه‎های مربوط به گروه ریاضی، پیگیری امور آموزشی اساتید گروه