کارکنان

 
   
 
 
 
 
 
 نام و نام خانوادگی: فریماه بهاری‎زاده      
 مسئولیت: منشی گروه ریاضی  مدرک تحصیلی:  
 شماره تماس: 33331047-061  شماره داخلی: 3730  
 شرح وظایف: پاسخ‎گویی به ارباب رجوع، تدوین نامه‎ها و صورتجلسات گروه، اعلام اطلاعیه‎های مربوط به گروه ریاضی، پیگیری امور آموزشی اساتید گروه