کارکنان

 
 
  نام و نام خانوادگی: زهرا آقاکوچک  
مسئولیت: منشی گروه آمار مدرک تحصیلی: دیپلم 
شماره تماس: 33331043-061 شماره داخلی: 3755
 شرح وظایف: پاسخ‎گویی به ارباب رجوع، تدوین صورتجلسات گروه، اعلام اطلاعیه‎های مربوط به گروه آمار، پیگیری امور آموزشی اساتید گروه