کارکنان

نام و نام خانوادگی: زهرا آقاکوچک
مسئولیت: منشی گروه آمار
مدرک تحصیلی: دیپلم 
شماره داخلی: 3755
شماره تماس: 33331043-061
شرح وظایف: پاسخ‎گویی به ارباب رجوع، تدوین صورتجلسات گروه، اعلام اطلاعیه‎های مربوط به گروه آمار، پیگیری امور آموزشی اساتید گروه