معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر

 
 
 
دکتر غلامعلی پرهام
دکترای آمار از دانشگاه شیراز
آدرس پست الکترونیک: parham_g@scu.ac.ir
شماره تماس: 33330040 (61) 98+