مسئول مرکز رایانه

نام و نام خانوادگی : شهلا اسکندری
مدرک تحصیلی: کاردانی سخت‎افزار
شماره تماس: 3709
شرح وظایف:
 نگهداری سایت کارشناسی
نگهداری سایت کارشناسی ارشد
به‎روزرسانی و نصب آنتی ‎ویروس و سایر نرم‎افزارهای مورد نیاز پرسنل و اساتید
مسئول امور دانشجویی دانشکده