مدیر گروه علوم کامپیوتر

مهندس سمیه طاهری‎فر
 
کارشناسی ارشد هوش مصنوعی
 
ایمیل: s.taherifar@scu.ac.ir
 
شماره تماس: 33331047 (61) 98+