مدیر گروه علوم کامپیوتر

نام  و نام خانوادگی :  مهندس سمیه طاهری‎فر
 
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد هوش مصنوعی
 
ایمیل: s.taherifar@scu.ac.ir
 
شماره تماس: 33331047 (61) 98+