رییس دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر

نام و نام خانوادگی : دکتر رحیم چینی‎‎پرداز
مدرک تحصیلی :  دکترای آمار از دانشگاه نیوکاسل انگلستان
آدرس پست الکترونیک: chinipardaz_r@scu.ac.ir  
 شماره تماس: 33330040 (061)