تاریخچه گروه آمار

گروه آمار و کامپیوتر در سال 1352 در دانشگاه شهید چمران به عنوان یکی از گروه های دانشکده علوم تأسیس گردید واز همان سال شروع به پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی آمار نمود. هدف این گروه در آن زمان آماده کردن افرادی بودکه پایه‌ای قوی هم در آمار نظری و هم در آمار کاربردی داشته باشند.

از طرف دیگر در ابتدای فعالیت آموزشی این گروه برای آنکه دانشجویان رشته آمار بتوانند آشنایی نسبتاً عمیقی بایکی از رشته‌هایی که طبیعتاً با رشته آمار نزدیکی زیادی دارند، پیدا نمایند، پنج کهاد (گرایش) کامپیوتر، علوم تربیتی، ژنتیک ، ریاضی و اقتصاد برای این رشته تعیین گردید که دانشجویان می‌توانستند یکی از آن ها را انتخاب کنند.

تا سال 1354 اعضای هیأت علمی گروه آمار محدود به چند مربی بود، به گونه‌ای که حتی مدیر گروه نیز در بدو تأسیس از یکی از گروه های دیگر دانشکدة علوم (زیست شناسی) انتخاب گردید.

اما از سال 1354 اوّلین استادیاران، پس از جذب برخی از فارغ‌التحصیلان خارج از کشور، به گروه آمار پیوستند و در عین حال گروه از برخی از استادان سرشناس بازنشسته نیز دعوت به همکاری کرد. در کنار تلاش برای جذب استادان ایرانی و خارجی در رشتة آمار و همچنین با مطرح شدن کامپیوتر در دهة پنجاه و گرایش نسل جوان به آن سبب گردید که گروه آمار نگاهی ویژه به این موضوع داشته باشد، از این رو با تأسیس اوّلین مرکز خدمات کامپیوتری دانشگاه در جنب گروه آمار و جذب مربیان و کارشناسان جوان کامپیوتر رونقی خاص به این گروه بخشیده شد، به گونه‌ای که این امر موجب گردید در همان مقطع زمانی دانشجویان ورودی رشتة آمار در میان دانشجویان سایر رشته‌های پذیرفته شده در دانشکدة علوم از بالاترین امتیاز آزمون سراسری برخوردار گردند. در سال 1355 و درپی افزایش تعداد اعضای هیأت علمی و دیگر امکانات، گروه آمار اقدام به پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد نمود.

در سال 1356 با توجه به سیاستهای جدید دانشگاه، گروههای آمار و ریاضی به همراه گروه جدیدالتأسیس کامپیوتر ازدانشکده علوم منتزع و با در اختیارگرفتن واحد خدمات کامپیوتری دانشگاه (مرکز محاسبات دانشگاه) اولین دانشکده علوم ریاضی وکامپیوتر را در کشور بصورت مستقل ایجاد نمودند. ایجاد دانشکده علوم ریاضی وکامپیوتر در آن دوره می‌توانست شروعی بر پیشرفت سریع‌تر رشته آمار و به همراه آن سایر رشته‌های موجود در دانشکده را فراهم سازد .

همزمان با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی مردم ایران و بازگشایی مجدّد دانشگاه های کشور، به دلیل تغییرات ناشی از وقوع انقلاب و در مواردی تصمیمات نادرست و مقطعی و سرانجام آغاز جنگ تحمیلی عراق بر علیه ایران، رکود و در نهایت وقفه‌ای در مجموعة دانشگاه از جمله دانشکدة نوپای علوم ریاضی و کامپیوتر و بالطبع آن گروه آمار به وجود آمد.

گروه آمار در دوره جدید

تعطیلی دانشگاه در فاصلة سال های 1359 تا 1362 و ترک خدمت بخش قابل توجهی از استادان گروه منجر به لطمات علمی و آموزشی غیر قابل انکاری برگروه آمار گردید ، به گونه‌ای که گروه آمار در خطر انحلال کامل و انتقال دانشجویان موجود به سایر دانشگاه های کشور قرار گرفت. اما با پیگیرهای مستمر مسؤولین و جذب اعضاء هیأت علمی جدید دکترا همزمان با بازگشایی دانشگاه، امید به فعالیت مجدّد گروه را در دورة جدید در دل همگان به وجود آورد. سرانجام گروه آمار از سال 1362 مجدّداً اقدام به پذیرش دانشجو در دورة کارشناسی آمار براساس برنامه ریزی های آموزشی جدید، مصوب ستاد انقلاب فرهنگی کرد و درهمان حال اقدام به جذب تعدادی مربی واعزام برخی از مربیان خود جهت ادامه تحصیل به خارج از کشور نمود. از این رو در اواخر سال های دهة 60 و همزمان با سیاست های کلّی دولت مبنی بر اعزام هر چه بیشتر افراد جهت ادامه تحصیل به خارج از کشور و در راستای افزایش کمی اعضای هیأت علمی و فراهم آوردن زمینه‌های گسترش دوره‌های تحصیلات تکمیلی تعدادی از مربیان گروه آمار (6نفر) در مدّتی کوamar1.jpgتاه به خارج از کشور اعزام گردیدند. این مربیان اعزام شده، از سال 1374 تا 1377، پس‌از فراغت از تحصیل و اخذ مدرک دکترا به کشور بازگشته، فعالیت مجدّد خود را آغاز کردند. به این ترتیب، گروه آمار با توجه به توانمندی های علمی خود از سال 1374 دانشجوی کارشناسی ارشد در گرایش آمار اقتصادی و ا جتماعی و از سال 1376 در گرایش آمار دانشجو پذیرفت.

پذیرش دانشجو در مقاطع بالاتر از کارشناسی و حضور دانشجویان کارشناسی ارشد در گروه ، موجبات دلگرمی بیشتر اعضای هیأت علمی و افزایش پشتکار آنها در زمینة تحقیق و پژوهش و ارائة طرح های تحقیقاتی را هر چه بیشتر فراهم کرد. به گونه‌ای که افزایش سریع تعداد مقالات علمی چاپ شده در مجلات داخلی و خارجی، مقالات ارائه شده در کنفرانس های بین‌المللی و ملی، طرح های تحقیقاتی ارائه شده، دعوت از برخی از استادان گروه به عنوان مدعو در کنفرانس های ملی، عضویت در شورای اجرایی انجمن آمار و عضویت در هیأت تحریریة مجلات دانشگاهی و انجمن آمار در این دوره مؤیّد همین موضوع می‌باشد. همچنین این امر موجب شد زمینة ارتقاء مرتبة علمی برخی از اعضا فراهم گردد و گروه آمار سرانجام پس‌از 30 سال فعالیت و با توجه به توانایی‌های موجود خود، متقاضی برگزاری دورة دکترای آمار گردد. خوشبختانه در سال 1383 این تقاضا به صورت قطعی از سوی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری مورد موافقت قرار گرفت. از این رو گروه آمار برای اوّلین بار و همزمان با پنجاهمین سالگرد تأسیس دانشگاه برای سال تحصیلی 85-84 اقدام به پذیرش دانشجو در این مقطع خواهدکرد.

امید است شاهد شکوفایی و گسترش هرچه بیشتر آموزش عالی در منطقه و در کنار آن فعالیت چشمگیر و روز افزون گروه آمار باشیم و در آینده‌ای نه چندان دور این گروه علمی دانشگاه شهید چمران با توجه به توانمندی های بالقوه و بالفعل خود به عنوان یکی از قطب‌های علمی کشور قلم داد گردد.