مسئول دبیرخانه دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر

خانم سکینه کریمی بیرگانی
مدرک تحصیلی: کارشناسی
شماره داخلی: 3700
شرح وظایف: ثبت نامه‎های اداری