پرسنل حسابداری دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر

 

 
نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی مسئولیت شماره تماس  
عبدالامیر قدرتی لیسانس تنظیم صورتحساب‎های مالی دانشکده
تنظیم قراردادها و صورتحساب‎های حق‎التدریس دانشکده
3708                                           
مرتضی نورعلیزاده کاردانی کارپرداز 3722