تاریخچه دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر

پس از تأسیس دانشگاه شهید چمران (جندی‌شاپور) و تا قبل‌ از سال 1348 مراکز آموزش دانشگاه تدریس دروس علوم پایه دانشگاه را به عهده داشتند. در سال 1348 به منظور گسترش هرچه بیشتر و ایجاد رشته‌های جدید، تأسیس دانشکده علوم با رشته‌های ریاضی، فیزیک و زیستشناسی در گرایشهای دبیری و آزاد تصویب گردید. مدیریت این دانشکده از بدو تأسیس در اختیار دکتر امیدعلی شهنی کرم‏زاده قرار گرفت.

گروه ریاضی به عنوان یکی از گروه های دانشکده علوم تا سال 1352 محدود به چند مربی بود و در این سال اولین استادیاران با مدارک دکترا به استخدام دانشگاه درآمدند و در کنار آن از اساتید بازنشسته سرشناسی چون دکتر مهدوی اردبیلی و پروفسور هشترودی نیز جهت تدریس دعوت به عمل آمد. در سال های بعد با جذب استادیاران دیگر گروه به لحاظ نیروی انسانی توسعه یافت به طوری که در حال حاضر 3 استاد، 3 دانشیار و 22 استادیار اعضای هیأت علمی تمام وقت گروه را تشکیل می دهند.

در سال 1352 گروه آمار نیز برای اولین بار در دانشکده علوم تأسیس و از همان سال شروع به پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی نمود. در ابتدا اعضای هیأت علمی گروه آمار محدود به چند مربی بود اما از سال 1354با جذب برخی ازفارغ التحصیلان خارج از کشور، اولین استادیاران به این گروه پیوستند به طوری که هم اکنون 2 استاد، دانشیار و 5 استادیار به صورت تمام وقت در این گروه مشغول به فعالیت هستند. مطرح شدن کامپیوتر در دهه پنجاه و گرایش نسل جوان به آن سبب گردید که گروه کامپیوتر ابتدا به عنوان بخشی از گروه آمار تأسیس و با راه‌اندازی مرکز خدمات کامپیوتری دانشگاه بر توسعه ی هر چه بیش تر آن اهتمام ورزیده شود و همین امر سبب جذب بیش تر افراد به عنوان هیأت علمی و رشد و توسعه گروه ها و دروس ارائه شده گردید.

در سال 1356 گروه های ریاضی، آمار و کامپیوتر از دانشکده علوم جدا و با در اختیار گرفتن واحد خدمات کامپیوتری دانشگاه اولین دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر را در کشور بصورت مستقل ایجاد نمودند. این تشکل توانست رشد رشته‌های مختلف دانشکده را بیشتر فراهم  کند و در این سال ها گروه های آموزشی این دانشکده از پرکارترین گروه های آموزشی دانشگاه محسوب می شوند، به گونه‌ای که علاوه بر ارائه دروس پایه مورد نیاز سایر رشته‌ها و پذیرش دانشجو در سه رشته آمار و کاربردها، ریاضیات و کاربردها و علوم کامپیوتر در مقطع کارشناسی، در مقاطع تحصیلات تکمیلی نیز دانشجو می پذیرد. در حال حاضر گروه ریاضی در مقطع کارشناسی ارشد در گرایش های جبر، توپولوژی، آنالیز، آموزش ریاضی، ریاضی کاربردی، تحقیق در عملیات و در مقطع دکتری در گرایش های آنالیز، جبر، توپولوژی، آموزش ریاضی و ریاضی کاربردی دانشجو می پذیرد. گروه آمار نیز در مقطع کارشناسی ارشد در گرایش های آمار ریاضی،آمار اقتصادی- اجتماعی و در مقطع دکتری در گرایش آمار ریاضی دانشجو می پذیرد. در حال حاضر (۱۳۹۵-۱۳۹۴) دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر در مقطع کارشناسی در رشته ریاضی 294، در رشته آمار 191 و در رشته علوم کامپیوتر 143 دانشجوی فعال دارد. در مقطع کارشناسی ارشد در همه گرایش ها در گروه ریاضی 153 و در گروه آمار 49 دانشجو مشغول به تحصیل هستند. در مقطع دکترا نیز گروه ریاضی دارای 55 و گروه آمار دارای 22 دانشجو می باشد.