اعضای هیأت علمی گروه علوم کامپیوتر

 
 مهندس سمیه طاهری‎فر
کارشناس ارشد هوش مصنوعی
s.taherifar@scu.ac.ir
 
 دکتر معصومه خیرخواه‎زاده
دکتری نرم‎افزار (بورس)
اساتید مدعو
 مهندس ژیلا آقاجری  مهندس امین حسینی مارانی  مهندس هاجر احمدی  مهندس سیده فاطمه موسوی