آزمایشگاه های گروه ریاضی


 
 
گروه ریاضی جهت استفاده دانشجویان مقاطع مختلف دارای سه سایت ویژه کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا می‎باشد.
 

 سایت کارشناسی با تعداد 45 کامپیوتر و ظرفیت افزایش به 50 کامپیوتر به طور مشترک مورد استفاده دانشجویان مقطع کارشناسی سه گروه کامپیوتر، ریاضی و آمار قرار می‎گیرد.
 

  سایت کارشناسی ارشد با تعداد 22 کامپیوتر و با ظرفیت افزایش به 50 کامپیوتر به طور مشترک مورد استفاده دانشجویان کارشناسی ارشد رشته ریاضی و آمار قرار می‎گیرد. مدیریت این سایت با همکاری دانشجویان این مقطع انجام می‎شود.

 

  سایت ویژه دانشجویان دکترا نیز با تعداد 8 کامپیوتر و 4 میز مازاد جهت استقرار لپ‎تاپ دانشجویان این مقطع، به طور اختصاصی توسط دانشجویان گروه ریاضی مورد استفاده قرار می‎گیرد و با وجود قفل الکترونیکی به صورت fingerprint امنیت فیزیکی سایت تامین و ورود و خروج به آن کاملا مدیریت می‎شود.

 همچنین گروه ریاضی جهت برگزاری دروسی که نیاز به آزمایشگاه کامپیوتر می‎باشد از آزمایشگاه اختصاصی گروه کامپیوتر استفاده می‎نمایند.